Select Page

GJENFANGSTSKJUL™

 

Banebrytende teknologi for gjenfangst av rognkjeks i lakseoppdrett. Økt velferd gjennom optimalt skjul og hvilested. Og skånsom utfisking — er lønnsomt for alle.

 

Se demoKontakt oss

Skjul

Skjulenes unike utforming er arealeffektiv, og er konstruert etter rognkjeksens naturlige habitat og behov både hvile og skjul. De innvendige sjaktene er ikke lett tilgjengelig for laksen og gir rognkjeksen forhåpentligvis ett stressfritt hvile. Alle flatene er store lett tilgjengelig så de finner seg raskt godt til rette. 

Skjulene produseres i 2 og 3 meters lengder og kan kombineres til 4, 5 og 6 meters skjul.

Håv

Håvens elegante og enkle design gjør gjenfangsten rask og skånsom. Rognkjeksen fraktes i vannhoven over i ventemerd eller kar, og får minimal belastning. Uten skade på fisken får røkteren en enklere hverdag og fiskevelferden blir ivarett. — Og når det er lønnsom i tillegg, blir det tommel opp.

Håven består av  ett sikkerhetsnett som demper fall og en vannhåv på ca 200 liter.

Gjenfangstskjul™

Kombinér skjulet og håven, og vi får en effektive og skånsom utfisking av rognkjeksen.

Vi har erfart store forskjeller i mengde fisk som fiskes ut avhengig av blant annet temperatur, bruk av lokkefôr, hvor lenge skjulet har stått, når på døgnet det fiskes ut, størrelse på fisken og om rognkjeksen beiter på annet. 

Vi har opplevd utfisking fra 60 stk til over 1700 i ett løft.

Skjul

God etablerig

Skjulet har vært satt ut med stor suksess. Fisken etablerer seg relativt raskt. 

Trygt hjem

Rognkjeksen er mest aktiv ute av skjulet på formiddagen. Ett skjul som føles trygt vil være ultimat i forhold til stress de timene av døgnet rognkjeksen trenger hvile.

Rengjøring

God tilgang

Med klare definerte flater får man god tilgang til alle skjulets flater, noe som letter rengjøringen.

Rognkjeks

En hverdagshelt

Vi bruker å si “dette må være Norges mest hardtarbeidende kvinne”. Og hun fortjener ett trygt hjem — det var da det minste.

21,90 kr stk

Gjenbruk

I tester har vi fangstet fra 60 til 1751 rognkjeks i ett løft! – Det blir fort lønnsomt.

Gjenfangstskjul™

Utsetting av

Gjenfangstskjulet settes ut uten håv. Før utfisking monteres håven og man lar skjulet stå i 3-4 dager inntil ønsket mengde fisk har tatt skjul.

Skjulet settes ut med håv påmontert.

Omtaler

Hørt, sagt og skrevet

“Inni h….”

Inni h…. med rognkjeks.

Spontanreaksjon når Gjenfangsskjulet ble løftet ut av merden.

(røkter)

“Viktig for regionen.”

“Vi er positive til løsninger som er bra for miljø og fiskevelferd, det er også viktig for regionen.”

Innovasjon Norge

“Mest effektive utfiskingen jeg har sett”

“Vi har bistått oppdrettsnæringen med utfisking av rognkjeks og leppefisk i mer enn 10 år. Dette er utvilsomt den mest effektive utfiskingen jeg har sett. — By far. “

Potensiell kunde i Sogn

“Lett håndterlig”

“Skjulet er lett å håndtere. Raskt å sette ut. Og med ett kamera er det fort gjort å få oversikt om rognkjeksen står i skjulet eller er ute på oppdrag. Gir røktere en lettere hverdag og fiskehelseansvarlig en god oversikt.

Arve

Magnus

Magnus

Gründer og daglig leder

Ønske om å kunne bedre fiskevelferden for rognkjeks og ikke minst kunne utnytte denne ressursen på en bedre måte var utgangspunktet for prosjektet. Resultatet har blitt noe jeg virkelig er stolt over og som helt klart vil gjøre en forskjell for røkteren, lønnsomheten for anlegget og ikke minst for velferden til rognkjeksen.

Magnus Havnen
Bachelor i Biomarin innovasjon, NTNU

mh@tectrixaqua.no
900 34 199

Arve

Arve

Marked og salg

En gründers entusiasme og arbeidsglede er en energiboost. Og litt humoristisk sagt; når den viktigste og mest hardtarbeidende kvinnen i norsk havbruk trengte ett trygt hjem. Og når Magnus hadde funnet på det og lykkes med det. Var det bare å bli med i prosjektstillingen for å få produktet lansert. — Alle trenger ett trygt hjem.

 

Arve Bjånes
Markedsfører fra NMH

ab@tectrixaqua.no
920 25 230

Våre videoer

Bruk piltastene (h/v) for å se flere filmer

Film fra utsetting og gjenfangst

I november satte vi ut to skjul i forbindelse med utsetting av 2 x 10 500 rognkjeks. Vi filmet prosessen fra utsettelse, sjekk av etablering med film ned i merden og gjenfangst. Tellingen fra første skjul viste hele 1751 rognkjeks. Da hadde vi ikke samvittighet til å telle fra det andre skjulet, men observerte at mengdene var i samme størrelsesorden.

Lykken er...

Vårt kamera fanget opp en rognkjeks sin svømmetur mot skjulet vårt. Med musikk satt til ble det hele litt dramatisk også.

Praktisk utfisking

Denne filmen viser utplassering av Gjenfangstskjul™ – observasjon av etablering av rognkjeks i skjulet – og til slutt hvor enkelt alt løftes ut av merden og rognkjeksen omplasseres.

Observasjon av skjulet i bruk

Her har vi gjort noen observasjoner nede i skjulet. Hvordan laksen står utenfor skjulet og den rolige adferden til rognkjeksen. Kommentarene blir lest av forfatteren selv.